Forsvarsområde Den Helder

Den Helder er og har altid været Hollands vigtigste flådestation. Ved tyskernes besættelse af Holland i maj 1940 var Den Helder udstyret med flere kanon batterier, men Holland overgav sig inden tyskerne nåede til Den Helder.

Tyskerne frygtede, at de allierede ville angribe dem gennem Holland og samtidigt ønskede de at beherske trafikken, frem mod den engelske kanal. Derfor blev flere at de gamle hollandske kanonbatterier hurtigt overtaget af tyskerne. Det var primært den tyske flåde (kriegsmarinen) der flyttede til Den Helder, som hurtigt blev en af tyskernes vigtigste flådestationer i Holland.

Udbygningen blev dog ikke så massiv, idet mange af de tidligere Hollandske kanonbatteriet blev genbrugt og en stor bunker til tyskerne hurtigbåde måtte opgives på grund af dårlige jordbundsforhold.

Hele halvøen blev afskåret fra angreb sydfra med en forsvarslinie af tankgrave, minefelter, pigtråd, bunkers og skyttegrave gående fra øst til vest.

Ved kysten blev der bygget en radarstation med tilhørende kommandobunker (FL250) der skulle koordinere luftværnsforsvaret og i det gamle Hollandske fort Dirks Admiral, blev der i 1942 opført et tungt luftværnsbatteri. Udstyrret med fire 88 mm. kanoner, men allerede året efter blev de opgraderet med kraftigere 105 mm. kanoner. Kanonerne blev monteret ovenpå bunkers (FL243) ført i åbne stillinger og senere i beskyttende panserkuppel. Der blev også støbt bunkers til kommando (FL244) Ammunition (FL246) mandskab (M151) og elektricitet (FL245). Herudover blev flere bunkers fra det tidligere Kanonbatteri også benyttet af tyskerne.

Der er i dag indrettet museum i en af bunkerne.

Det tyske slagskib Gneisenau blev svært beskadiget under et allieret bombeangreb på Kiel i 1942. Efterfølgende blev hovedbevæbningen, som bestod af 283 mm. kanoner, trillinge monteret i kanontårne, flyttet ud til forstærkning af tyskernes Atlantvold. Et af disse tårne blev flyttet til øen Sotra ved Fjell, vest for Bergen. Et andet blev placeret ved Marine Kystbatteri Oerlandet, til beskyttelse af indsejlingen til Trondhjem. Det sidste blev flyttet til Hook of Holland.

Mellembevæbningen fra Gneisenau bestod af 150 mm. kanoner. Disse var tvillingemonteret i pansertårne og havde en rækkevidden på 22 km.

To af disse tårne blev i 1944 sendt til Den Helder, hvor de skulle bruges i Seezielbatterie Zanddijk, der var under opførelse  i klitterne lige syd for byen.

Støbningen af bunkers til kommando (M120) og til kanonerne (M219) gik hurtigt, men kun et af kanontårnene nåedes at blive monteret inden krigen sluttede i Den Helder d. 5. maj 1945. Kommandobunkeren der lå mellem de to kanonbunkers blev fjernet kort tid efter krigen.

Den Helder blev krigen igennem udsat for mange bombeangreb, det skyldes primært den tyske flådeaktivitet i havnen.