Fæstning Hoek van Holland

Byen Hoek van Holland ligger ved indsejlingen til havnebyen Rotterdam. Placering var strategisk vigtig for tyskerne og byen blev gennem hele krigen kraftigt befæstet. Betegnelsen “Festung” blev af tyskerne kun brugt, hvis man anså området for uindtageligt.

I den nordlige ende af byen, med udsigt over havneindløbet, blev der bygget en kommandobunker samt flere mandskabsbunkere. Det var fra kommandobunkeren at kampen skulle ledes, i tilfælde af en allieret invasion.

Syd for kommandobunker lå et gammelt Hollandsk kanonbatteri som tyskerne havde overtaget. I 1943 blev de fire 150 mm. kanoner i Batterie Vineta, der før stod i åbne ringstilling flyttet ind i hver deres ny opførte kanonbunker.

ild-lederbunkeren var af hollandsk oprindelse og rundt omkring i klitterne blev placeret ammunitionsbunkers, mandskabsbunkers, en hospitalsbunker, Luftværnsbunkers samt to kanonbunkers til at beskytte kanonbatteriets bagside.

på grund af en massiv havneudvidelse efter krigen er største delen af alle bunkerne i Hoek van Holland blevet destrueret. Dette gælder blandt andet alle bunkers i Marine Kystbatteri Rozenburg, der var udstyret med tre 280 mm. kanoner fra det tyske slagskib Gneisenau. Disse var monteret enkeltvis i pansertårne, ligesom ved Kanonbatteri Großer Kürfürst og placeret på halvøen De Beer lige syd for havneløbet.