Underjordisk Hospital Guernsey

Tyskerne påbegyndte bygningen af et underjordisk hospital og ammunitions depot på den besatte kanalø Guernsey i vinteren 1940. Gennem de næste knap 4 år blev tunnelerne sprængt, boret og hakket ned i jorden og klipperne. Det farefulde arbejde blev udført af slavearbejdere der boede i en nærliggende fangelejr. Der skete en del arbejdsulykker og dødeligheden blandt arbejderne var meget høj.

Anlægget bestod af 2 km. gange med 3 indgange og 5 ventilationsskakte. Skakterne blev udstyret med stiger og fungerede også som nødudgange. I sommeren 1944 var der sammenlagt 7.000 m² under jorden og der var blevet støbt 15.000 tons beton. Der var plads til 800 patienter og efter de allieres landgang i Normandiet i juni 1944 modtog hospitalet en del sårede tyske soldater.

Tyskerne på Guernsey overgav sig sammen de andre kanaløer til de allierede 9. maj 1945.