Støttepunkt Oostende

Byggeriet af Marine Küsten Batterie Hundius blev påbegyndt i foråret 1943 og fik sin endelige placering nord for havneindsejlingen til Oostende.

Kanonbatteriet var udrustet med fire 105 mm. kanoner, der til at starte med var placeret i åbne kanonstillinger. I maj 1944 blev kanonerne flyttet ind i de dertil byggede bunkers.

ild-ledelsesbunkeren var placeret i midten og bagved lå flere mandskabsbunkers samt ammunitionsbunkers.

Kanonbatteriet ligger i dag på militært område og ild-ledelsesbunkeren bruges til kystovervågning.

Syd for Oostende påbegyndte tyskerne i efteråret 1941 bygningen af Marine Küsten Batterie Saltzwedel neu. Kanonbatteriet havde til at starte med fire 120 mm. kanoner som tyskerne havde erobret fra Belgien. I 1943 blev disse skiftet ud med fire 105 mm. kanoner indbygget i bunkers. På hver side af batteriet blev der bygget en bunker bestykket med en 75 mm. panserværnskanon.

I september 1944 var de allieredes fremrykning så fremskredet at Kanonerne blev destrueret og  området efterladt.

En del af bunkerne blev destrueret efter befrielsen, men flere er stadig tilgængelige og området er i dag fredet og indrettet til museum.