Marine Kystbatteri Tana

Allerede i 1940 påbegyndte den tyske marine opstillingen af et kanonbatteri til beskyttelse af Tanafjorden i det nordlige Norge. Kanonerne var tre russiske 130 mm. kanoner, som tyskerne havde erobret fra et fransk skib i Bergen.

Kanonbatteriet var operativt i april 1941.

I efteråret 1944 blev de tyske styrker i Nordnorge presset længere mod vest af den røde hær. Efter at Finland i september 1944 havde underskrevet våbenhvile med Rusland, begyndte en massiv tilbagetrækning. 200.000 tyske soldater udførte operation Nordlicht (Nordlys) hvor alle stillinger blev opgivet, huse, broer og veje blev sprængt. Alt der kunne falde i hænderne på den røde hær blev fjernet. 45.000 nordmænd blev tvangsevakueret og over 10.000 huse, kirker, landbrug, skoler osv. blev afbrændt. Dyr blev slagtet, fiskerbåde blev sænket og over 20.000 telefonpæle blev fældet. Derudover blev afgrøder brændt og store områder mineret.

Som en del af denne tilbagetrækning blev kanonerne i oktober 1944 bortsprængt.

Efter tyskerne kapitulation begyndte civilbefolkningen stille og roligt at vende tilbage og i september 1945 forlod de sidste russiske tropper Nordnorge.