Marine Kystbatteri Steinbruch

Rundt om det gamle stenbrud i Les Vardes, anlagde den tyske marine i 1941 et kanonbatteri med fire moderne 150 mm. kanoner. Kanonerne blev opstillet i åbne betonbrikse og der blev opført en stor ammunitionsbunker (M145), flere mandskabsbunkers (M151), Luftværnsbunkers (FL242) samt en stor kommandobunker (M132) til at styre ild afgivelsen.

På kanten af stenbrudet opførtes i 1942 en observationsbunker kaldet “Marine Peilstand und Meßstellung 1”.

Bunkeren MP1 skulle være en del af et netværk bestående af i alt seks bunkers rundt på hele Guernsey.

Dette netværk skulle observerer fjendtlige skibe og ved hjælp af observationer fra bare to af bunkerne, kunne retning og afstand præcist og hurtigt beregnes. Disse oplysninger kunne så videregives til kanonerne i de forskellige kanonbatterier på øen.

Den store bunker kollapsede ned i stenbruddet i 1991.

Tyskerne fortsatte udvindingen i grusgraven og begyndte anlæggelsen af en stor stenknuser. Selve stenknuseren forsvandt dog på bunden af den engelske kanal, da den båd der skulle fragte den til Guernsey blev sænket.

Til at fragt de knuste sten rundt til byggepladserne på hele øen, anlagde tyskerne en smalsporet jernbane med tipvogne.

De fleste af bunkerne er i dag opslugt af stenbruddet, men enkelte er bevaret og fundamentet til den store stenknuser står også stadigt på området.