Marine Kystbatteri Husøen

Tyskerne startede i sommeren 1940 befæstning af øen Husøya 50 km. nordvest for Trondheim. Befæstningen blev løbende udbygget og i foråret 1941 blev der placeret en stor radar samt et kanonbatteri med tre styk 283 mm. kanoner. Kanonerne kom fra Kanonbatteri Goeben ved Swinemünde og havde en rækkevidde på 35 km.  Kanonerne blev opstillet i åbne betonstillinger og havde derved et skudfelt på 360 grader. Til at lede ilden fra de tre kanoner blev der bygget en stor kommandobunker med en afstandsmåler monteret i en panserkuppel på taget.

For selve anlæggelsen af de mange bunkers stod Organisation Todt, og bygningsarbejderne var primært russiske krigsfanger. Det anslås at der på den lille ø tilsammen var omkring 2000 indbyggere.

Efter krigen overtog det norske kystartilleri hele området, men under en prøveskydning i efteråret 1945 skete der en ulykke. Ulykken kostede 8 soldater livet og med den, blev planerne om at bevare kanon batteriet operativt, opgivet.

På grund af den afsides beliggenhed er der bevaret flere specielle ting på øen, blandt andet resterne af det gamle radar anlæg.