Rustningsfabrik Lager Rebstock

Mellem 1904 og 1911 startede tyskerne anlæggelsen af en jernbanelinie mellem Ruhr og Mosel. Ved byerne Ahrweiler og Dernau, skulle der laves fem tunneller og arbejdet med disse begyndte i 1913. Arbejdet gik i stå under første verdenskrig og forsatte først i starten af 20’erne.

På grund af den verdensomspændende økonomiske krise og besættelsen af Rheinlandet blev jernbanelinien aldrig bygget færdig og tunnellerne blev derfor aldrig taget i brug.

I 30’erne blev tunnellerne brugt til dyrkning af champions og i slutningen af 1943 og starten af 1944 blev de overtaget af den tyske rustningsindustri. Her havde de allierede overtaget luftherredømmet over Tyskland og bombningen af de store tyske industribyer skete næsten dagligt. I et forsøg på at sikre at produktionen kunne fortsætte, blev en del af den tyske krigsindustri flyttet under jorden.

Det var primært de to længste tunnellerne Kuxberg og Trotzenberg der i 1943 blev omdannet til en fabrik og fik kodenavnet Lager Rebstock.

Arbejdskraften var lokale arbejdere samt Italienske krigsfanger og senere blev den udvidet med fanger fra koncentrationslejren Buchenwald.

I tunnellerne blev der frem til december 1944 bygget mobile afskydningsramper til V2 rakkerne. Disse kunne foruden at transportere raketterne på en lastbil, også rejse raketten op til affyring.

På grund af den allierede fremrykning blev produktionen stoppet i december 1944 og tunnellerne blev nu taget i brug som beskyttelsesrum for civilbefolkning.

I 60’erne begyndte man opførelsen af et underjordisk regeringshovedkvarter i tunellerne, som i tilfælde af krig skulle huse forbundsregeringen. Placeringen tæt på Bonn var perfekt og det atomsikre anlæg var i brug indtil 1997.

Det er i dag muligt at besøge regeringsbunkeren.