Kystbatteri Frederikshavn Syd

Umiddelbart efter besættelsen i april 1940, opstillede tyskerne det første kanonbatteri på Pikkerbakken lige syd for Frederikshavn. Havnen var en vigtig flådebase for tyskernes forsyningslinie til Norge og dette krævede beskyttelse mod fjendtlige flådefartøjer og bombefly. Udbygningen af området tog for alvor fart i slutningen af 1942 med støbning af bunkers til blandt andet nærforsvar og en stor kommandobunker til den tyske kommandant for Nordjylland.

I efteråret 1943 blev kanonbatteriet opgraderet til fire 150 mm. kanoner med en rækkevidde på 18 km. De fire 150 mm. kanoner stammede fra det danske krigsskib Niels Juel, der i august 1943 var blevet interneret af tyskerne. Skibet var bygget i 1922 og udstyret med i alt ti kanoner. Kanonerne, der var operative i foråret 1944, var produceret af Bofors i Sverige under licens af Krupp i Tyskland. Tre blev bygget ind i bunkers og en blev placeret i en åben stilling.

Syd for kanonbatteriet blev der opstillet et supermoderne luftværnsbatteri med fire 105 mm. luftværnskanoner.

Efter krigen blev kanonerne overtaget af den danske marine og fik navnet Bangsbo fort. Fortet blev nedlagt i 1962 og er i dag delvist åbnet for offentligheden, blandt andet er der indrettet museum i den store kommandobunker.

Kanonerne fra Niels Juel er bevaret og findes stadig i bunkerne på Pikkerbakken.