Kanonbatteri Crasville

Mellem byerne Crasville og Vidocosville opstille den tyske hær et kanonbatteri bestående af fire 105 mm. hestetrukne kanoner. Kanonerne havde en rækkevidde på 12 km. og til at starte med blev de fire kanoner opstillet feltmæssigt i åbne stillinger. Efterhånden som de allierede overtog luftherredømmet, blev det bestemt at de skulle under beton.

I 1943 begyndte støbning af bunkers til kanonerne (2xR671 og 2xR650) og opstilling af luftværnskanoner.

6. juni 1944 gik de allierede i land på stranden 20 km. syd for kanonerne, men da landgangen var uden for rækkevidde af kanonerne blev disse demonteret og sendt mod kanonbatteriet St Marcouf. To af kanonerne blev ødelagt under angreb af allierede flyvemaskiner og de sidste to blev sendt mod Cherbourg.

I dag ligger de tomme bunkers spredt rundt på markerne på hver side af vejen.