Marine Kystbatteri Azeville

Byggeriet af dette kanonbatteri startede i 1941. To år senere fik kanonerne prominent besøg, da Feltmarskal Erwin Rommel inspicerede byggeriet. Hans besøg førte til en kraftig udbygning, og kanonerne, der før var opstillet feltmæssigt i åbne stillinger, blev nu bygget ind i betonbunkers. Dette skete selvom tyskerne ikke mente at kysten ud for batteriet,  var invasionstruet. Da man ikke kunne observere havet fra kanonbatteriet, blev ild-lederbunkeren placeret ved et andet kanonbatteri i St. Marcouf.

Kaliberen på de fire kanoner var 105 mm. og 6. juni 1944 da de allierede under D-dag gik i land på den nærliggende Utah strand, var skudafstanden så stor, at præcisionen ikke var optimal. På trods heraf formåede tyskerne i to dage at holde de allierede under beskydning og forhindrede derved yderligere fremrykninger.

Den 9. juni blev de 170 mænd i kanonbatteriet først omringet, efterfølgende bombarderet af allierede flådefartøjer for til sidst at blive angrebet af amerikanske tropper, udstyret med flammekastere. Herefter overgav garnisonen sig og kampen om Azeville var slut.

Området er i dag indrettet til museum.