Hovedkvarter Silkeborg Bad

I 1942 ønskede den tyske værnemagt at flytte deres hovedkvarter væk fra København og tættere på en tænkt kommende front. De valgte den gamle kuranstalt, Silkeborg Bad i Silkeborg Vesterskov. Fra foråret 1943 begyndte byggeriet af barakker og bunkers og den 5. november samme år var der indflytning. Hovedkvarteret havde hidtil ligget ved Nyboder Skole i København.

Den tyske øverstkommanderende, general Hermann von Hanneken rådede i Silkeborg over et areal på knap 2 x 2 km.

I januar 1945 blev von Hanneken afløst af generaloberst Georg Lindemann som var øverstkommanderende for de tyske tropper i Danmark indtil krigsafslutningen.

Hovedkvarteret forblev operativt frem til 6. juni 1945, og forestod i denne tid organiseringen af hjemsendelsen af de tyske besættelsestropper.

Herefter blev hovedkvarteret anvendt til tyske flygtninge i 1945-47 og senere i 80'erne og 90'erne til flygtninge fra Iran og Jugoslavien.

I 1995 stiftedes Silkeborg Bunker Museum som består af en udstilling der fortæller historien om hovedkvarteret. Museet er indrettet i en af de tidligere mandskabsbunkere og foruden denne, er flere andre bunkere, tilgængelige på guidede turer.