Kystbatteri Nymindegab

Den tyske hær anlagde i sommeren 1941, som en del af Atlantvolden, et kystbatteri ved Nymindegab. Kanonbatteriet, der blev placeret i første klitrække, skulle beskytte den sydlige flanke af Ringkøbing fjord. Til at starte med blev de fire 105 mm. kanoner, placeret i åbne stillinger og mandskabet indkvarteret i barakker. I slutningen af 1942 begyndte opførelsen af bunkers, dels til kanonerne (R671), til ild-ledelsen (R636) samt til mandskabet. Der blev også støbt bunkers til opbevaring af ammunition samt til luftværn og nærforsvar. Der blev, ud over kanonbatteriet i Nymindegab, opført i alt 10 kanonbatterier med 105 mm. kanoner. Disse var alle sammen udført og indrettet stort set identisk. Kanonerne der var fra 1913, havde tyskerne erobret i Frankrig og rækkevidden var 12 km.

Sideløbende med udbygningen af kanonbatteriet, brugte hæren området til testning af forskellige nyudviklede bunkers til kanoner.

Fra efteråret 1943 begyndte den tyske marine at anlægge en radarstation øst for kanonbatteriet. blandt andet indholdende et bunkertårn (V174) med en Würzburg-radar monteret på toppen. Denne radar type kunne spore skibe på afstande op til 80 km.

Sideløbende indrettede det tyske luftvåben en lejr på toppen af klinten lige nord for hovedvejen. Lejren skulle fungere til uddannelse af luftværns artillerister og der blev muret bygninger til underbringelse, undervisning og forplejning. Samtidigt blev der støbt bunkers til nærforsvar og nord for kanonbatteriet blev der indrettet standpladser til prøveskydninger.

Landevejen fra nord blev flankeret af en panserværns-mur og i klinten ud for lejeren blev der anlagt en panserværns-bunker (R676).

De fleste af bunkerne ligger i dag begravet i klitterne og tårnet på raderbunkeren blev bortsprængt i 70’erne. Resterne af pansermuren er stadig synlig, ligesom de fleste af bunkerne i Nymindegablejren.

Nymindegablejren fungerede i kort tid efter befrielsen i maj 1945 som flygtninge lejr for tyske flygtninge, men blev hurtigt overtage af den danske hær. Lejren har siden 70’erne fungeret som skole for hjemmeværnet.