ubåds Base Bordeaux

Efter sammenbruddet og kapitulation i Frankrig i juni 1940, etablerede den tyske flåde hurtigt en kæde af ubåd baser langs vestkysten af ​​Frankrig. Dette gav en meget hurtigere og mere sikker adgang til Nordatlanten og dermed konvojruterne mellem England og Nordamerika. Tidligere skulle  ubådene ud på den lange og farlige sejlads fra deres tyske baser og rundt om Skotland. Der blev etableret ubåds baser i Brest, Lorient, St. Nazaire, La Pallice og Bordeaux.

Byggeriet af bunkeren i Bordeaux, begyndte i efteråret 1941 og blev afsluttet i sommeren 1943. Dimensioner var 245 meter lang, 162 meter dyb (front til bagside) og med en højde på 19 meter. Bunkeren havde 11 ubåds pens, hvoraf de otte var tørdokker.

Basen blev hjemsted for den tyske 12. ubåd flotille, der primært opererede med forsyningsubåde ubåde. Disse ubåde blev sendt ud for at mødes med angrebs ubåde i midten af ​​altanten og her overføre torpedoer, brændstof og forsyninger. Derved blev angrebs ubådenes patruljer forlænget. Den 12. flotille tog sig også af mineudlægning og transport ubåde, der opererede mellem Tyskland og Japan.

De enorme mængder af brændstoffer der skulle bruges, blev opbevaret i en seperat bunker, et par hundrede meter væk. Kapaciteten var 4 millioner liter, og med en underjordisk rørledning til ubåds-bunkeren. Brændstofbunkeren havde to luftværnskanoner på taget.

Ubådsbunkeren blev bygget i den ene ende af et lukket havnebassin. Havnebassin var forsynet med en sluse og ubådene var derved beskyttet mod påvirkninger af det kraftige tidevand. Slusen blev, ligesom i blandt andet La Pallice beskytte med en kraftig bunker, denne blev dog i Bordeaux bortsprængt lige efter krigen.

Ubådsbunkeren blev i 1944 udstyret med dobbelt tag. Her blev der ovenpå det eksisterende tag på 350 cm., støbt en ekstra lag på 210 cm. samt øverst en række bjælker i armeret beton. Disse var ca. 1 meter i bredden og 2 meter høje og skulle bringe bomber til sprængning før de nåede det oprindelige tag.

Bunkeren blev bombet den 11. og 12. august 1944 og fik flere direkte træffere. Undersøgelse et par uger senere, efter erobringen, viste dog at bunkeren ikke havde taget skade.

De sidste ubåde forlod basen i august 1944, en af dem var U-534, der i maj 1945 blev sænket ud for Anholdt. U-534 blev i 1993 hævet og er i dag udstillet i Liverpool. Bunkeren er i dag i privat eje og anvendes blandt andet til fiskeri og lystfartøjer. Bordeaux blev befriet af de allierede i slutningen af ​august 1944.

 

  No tourists access but a very impressive structure, Looking like pow slaves helped build it based on a memorial