ubåds base La Pallice

ubåds bunkeren i La Pallice, som er den primære havn i byen La Rochelle, blev påbegyndt i april 1941. Byggeriet af de 10 ubåds pens varede to år, men allerede fra november 1941 begyndte de første ubåde at ankomme. Den tyske krigsmarines 3. ubåds flotille, fik sit hovedkvarter i La Pallice og forblev her indtil august 1944, hvor flotillen overflyttes til Norge på grund af de allieredes landgang i Normandiet (D-dag) i juni samme år. Bunkeren blev bygget i den ene ende af et lukket havnebassin. Havnebassin var forsynet med en sluse, og ubådene var derved beskyttet mod tidevandet. Slusen blev beskyttet mod bombeangreb af en kraftig bunker i jernbeton.

ubåds bunkeren måler 192 x 159 meter og blev, ligesom Keroman III bunkeren i Lorient, udstyret med dobbelt tag. Det nederste bestod af  3,5 meter armeret beton og det øverste af bjælker i tilsvarende tykkelse. Disse havde en afstand på 1 meter mellem sig. Den samlede tykkelse på taget var 7,3 meter over pen 1 - 5 og 6,5 meter over pen 6 -10. Denne anordning skulle få bomber kastet mod bunkeren til at detonere i det øverste tag, og derved ikke ramme selve bunkeren.

500 meter vest for bunkeren blev der bygget et ammunitionsdepot med flere ammunitionsbunkers til opbevaring af torpedoer. I august 1944 blev bunkeren udsat for gentagende luftangreb og blev direkte ramt af 6 af de store “Tallboy” bomber. Det øverste tag blev svært beskadiget, men bomberne formåede ikke at trænge gennem det nederste tag og ingen ubåde blev beskadiget.

Den 12. september 1944 havde de allierede omringet hele flådebasen, og en længere belejring startede. Basen forsvaredes af 20.000 tyske soldater og belejringen fortsatte indtil kapitulationen. I dette tidsrum blev alle forsyninger til basen leveret af ubåde.

Den 3. maj 1945 ankom den sidste ubåd (U-255) med brændstof og proviant til den belejrede base. Den forlod basen igen to dage senere og den 8. maj overgav den tyske garnison sig til de allierede.

Bunkeren i La Rochelle er blevet brugt til optagelser af flere spillefilm, blandt andet “Das Boot” og “Indiana Jones II”.

Bunkeren bruges i dag delvist af den franske flåde til depot.

  Although this Sub base is not open to the public, I went through it in 2002 when I was in the area working on a cruise ship new build. The base was fenced off but no security on site, so we went in. The building was very dark (with no electricity) so we used our cell phones and cameras to light the way. The offices inside were left with desks and lots of papers scattered about. There were old 1950 style telephones on the walls. Some offices were damp from rain leaking in. The sub pens were interesting. An old tug was in one of them. We took lots of photos. The sub base in St. Nazaire is open to the public. we went through that one too.

Brian Stickler

I was attached to two air sea rescue boats. We used these sub pens. at this sub base when I served the US Air force in the air sea rescue unit. Year 1951 t0 1953 I'm a little short on memory now. I don't think there is any one who would remember serving , it was a long time ago. 

Aaron Block