Fæstning IJmuiden

Havnebyen IJmuiden i Holland blev anset af tyskerne for at være så strategisk vigtig, at den blev udbygget til fæstning. Fæstning-betegnelsen blev kun brugt når et område var så stærkt befæstet, at man anså et område for umuligt at indtage.

IJmuiden blev beskyttet af fire luftværnsbatterier og tre kanonbatterier.

Et af kanonbatterierne var placeres lige syd for indsejlingen til havnen. Et på Forteiland (Forte-øen), der har sit navn efter en gammel fæstning. Øen ligger i selve indsejlingen til byen. Det sidste blev placeret lige nord for indsejlingen.

Ud over de defensive installationer byggede den tyske marine også to store bunkers til deres torpedobåde. Den ene af disse blev efter krigen fjernet. I tilknytning hertil blev der opført en bunker til opbevaring af torpedoerne til hurtigbådende.

Det sydlige batteri bestod af fire 170 mm. kanoner indbygget i kanonbunkers, i midten lå en ild-lederbunker som i dag er indrettet til museum.

Bagved lå to ammunitionsbunkers samt to bunkers til nærforsvar af kanonbatteriet, en maskingeværbunker samt en panserværnsbunker.

Det nordlige kanonbatteri var udstyret med fire erobrede franske 105 mm. kanoner indbygget i bunkers, ligeledes med ild-lederbunker i midten.

Kanonbatteriet i midten på Forteiland var kernen i hele fæstningen. Her blev al trafik til og fra IJmuiden og hermed også Amsterdam styret. Den gamle Hollandske fæstningsø blev af tyskerne udbygget med 34 svære bunkers blandt andet fire kanonbunkers, to morterbunkers, en ild-lederbunker, to artilleribunkers, seks panserværnsbunkers, fire tunge maskingeværbunkers, to dybdebombebunkers og flere mandskabsbunkers.

I 60’erne blev kanalen kraftigt udvidet og en stor del af bunkerne blev derfor fjernet.

The nors batterie is Seeziel batterie Wijk am see W.N.66, whit in the midle à leitstand M120/M473a, Total 4 kanonbunkers type 671 whit 150mm Skoda/krupp kanon whit à rang 20 km.

Richard van Beek

The southernmost was called: Seeziel-Batterie Heerenduin.

Thomas