Hohlgangsanlage 4

Tyskerne begyndte i 1941 at bygge tunneler til beskyttelse af mandskab og materiel på kanaløerne Jersey og Guernsey. På Jersey alene, havde planer om op mod 25 tunnelsystemer. Hohlgangsanlage 4 på Jersey var et af dem og skulle bruges til opbevaring af ammunition.

Tyskerne brugte slavearbejdere til det hårde arbejde med at hakke sig gennem undergrunden, en både nedslidende og meget farligt opgave.

Ho4 nåede aldrig at blive færdigbygget, men blev dog taget i brug inden tyskerne i maj 1945 kapitulerede.

I en kort periode efter krigen, benyttede det engelske militær sig af depotet, men herefter og frem til i dag er de i brug som lager for Jersey vandværk.

På grund af dårlig ventilation er det dog ikke hele tunnelsystemet der bliver benyttet.