Støttepunktgruppe Thyborön

Thyborøn ligger strategisk ved Limfjordens vestlige indsejling. Det blev derfor hurtigt bestemt i den tyske hærledeles at byen skulle befæstes. I 1941 påbegyndt den tyske hær opførelsen af et kanonbatteri med fire 105 mm. kanoner, placeret i åbne stillinger og mandskabet indkvarteret i barakker. I slutningen af 1942 begyndte opførelsen af bunkers og gennem de næste par år blev der støbt bunkers til blandt andet: ild-ledelse (R636), kanonerne (R671) og mandskab (R501, R622 og R635). Der blev også støbt bunkers til opbevaring af ammunition (R134 og R607) samt til luftværn (L409A og Fl277) og nærforsvar (R631). Der blev, ud over kanonbatteriet i Thyborøn, opført i alt 10 kanonbatterier med 105 mm. kanoner i Danmark. Disse var alle sammen udført og indrettet næsten identisk. Kanonerne der var fra 1913, havde tyskerne erobret i Frankrig og rækkevidden var 12 km. De fleste af bunkerne i kanonbatteriet ligger i dag på stranden eller i første klitrække.

Samtidigt i 1942 begyndte det tyske flyvevåben (Luftwaffe) opførelsen af en radarstation kaldet Lama. Denne blev placeret lige nord for kanonbatteriet og havde blandt andet en stor kommandobunker (L487) i to plan. Herudover tre lyskastere (L411A og L411) og seks 37 mm. luftværnskanoner (L409, L409A og L410).

Selve havnen i Thyborøn blev løbende befæste med bunkers primært til infanteri (R666, R622, R655 og R668). Disse bunkere ligger i dag spredt rundt i mellem industribygninger på havnen.