Støttepunktgruppe Bulbjerg-Vust

For at tyskerne i starten af krigen præcist kunne udregne afstanden til et mål på havet, krævede det to observationsposter. Afstanden og vinklen mellem disse to var kendt og afstanden til målet kunne derfor nemt at udregnes. Til dette formål opførte den tyske marine ved Bulbjerg, 15 km. øst for de store kanoner i Hanstholm anlagt en pejlestation.

Eneste ulempe ved systemet var sigtbarheden, det krævede at målet kunne observeres og til hjælp i dårligt vejr eller om natten blev der i 1944 opstillet en Würtzburg Riese radar. Samtidigt blev der bygget en bunker (S449) på toppen af Bulbjerg til observationerne.

Sideløbende begyndte den tyske hær fra efteråret 1942 opført et støttepunkt ved hovedvejen 2 km. sydøst for Bulbjerg. Her var en naturlig flaskehals i terrænet som gjorde at al trafik øst/vest skulle passerer. I støttepunktet blev der støbt mere en 25 bunkers til forsvar mod infanteri og kampvogne. Hele området blev udstyret med pansergrave og pigtråds spærringer der optimerede ilden fra de enkelte stillinger.

Det er stadig muligt i dag at se de mange bunkers og udgravninger og i mandskabsbunkeren på toppen af Bulbjerg er der indrettet en udstilling.