Marine observationsbunker 1

Marine observationsbunker 1 blev bygget af tyskerne i sommeren 1943 og skulle efter planen være en del af et netværk bestående af i alt ni bunkers. Disse ni bunkers skulle placeres rundt om hele øen for at observerer fjendtlige skibe. Ved hjælp af observationer fra bare to af disse bunkers, kunne retning og afstand præcist og hurtigt beregnes. Disse oplysninger kunne så videregives til kanonerne i de forskellige kanonbatterier på øen.

MP1 bunkeren er 16 meter høj og blev bygget på skrænten mod havet således at toppen af bunkeren ikke dannede Silhouette fra havet.

Væggene er 2 meter tykke og på toppen blev der placeret en luftværnsbunker. Observationerne og måludpegningen blev foretaget på fire etager via åbningerne i fronten på bunkeren.

Ud af de ni planlagte bunkers blev kun MP1, MP2 og MP3 bygget.