Marine Kystbatteri Punta Sabbioni

Til at beskytte indsejlingen til Venedi, byggede Italienerne i 1915 et kanonbatteri med to 381 mm. kanoner tvillinge monteret i et kanontårn. Kanontårnet blev monteret på en stor bunker og rundt om blev der bygget kaserne, ammunitionsdepoter og andre installationer.

I starten af 2. verdenskrig var kanonbatteriet Amalfi stadigt operativt og til at forstærke luftforsvaret byggede italienerne i 1942 et luftværnsbatteri 1 km. længere mod syd. Dette kanonbatteri blev udstyrret med 4 styk 76 mm. luftværnkanoner.

I 1944 overtog den tyske marine det tidligere italienske luftværnsbatteri og udbyggede det med bunkers. Kanonerne blev skiftet til 6 styk 100 mm. italienske kanonerne og til hver kanon blev bygget en bunker med underbringelse til mandskabet og ammunition.

Der blev bygget flere bunkers til mandskabet, nærforsvar og i både den sydlige og nordlige del af kanonbatteriet, en bunker (FL277) til en lyskaster.

De tyske styrker trak sig tilbage og forlod området i april 1945.