Marine Kystbatteri Lødingen

Til beskyttelse af indsejlingen til Ofoten og Narvik startede den tyske marine i 1941 opførelsen af et kanonbatteri med fire 305 mm. kanoner. Kanonerne havde tyskerne overtaget fra et tidligere norsk kystfort på Mågerøy i Oslofjorden og var produceret af Bofors i Sverige. Placeringen var strategisk på halvøen Lødingen med udsigt over Tjeldsundet og foruden hovedbevæbningen rådede batteriet også over fire 88 mm. luftværnskanoner samt en 150 mm. kanon til lysgranater.

Hele arbejdet med anlæggelsen af kanonbatteriet, blev primært udført af russiske krigsfanger som boede i en dertil indrettet barak fangelejr. Kanonerne var alle operative i maj 1942.

Kanonerne blev efter krigen overtaget af det norske forsvar som udskiftede kanonerne med 105 og 150 mm. kanoner. Kanonbatteriet blev omdøbt til Nes fort og flere af de tidligere stillinger blev genbrugt og nye blev bygget.

I 1992 blev kanonerne udskiftet med moderne 120 mm. Bofors kanoner med automatisk ladning.

Nes fort blev nedlagt i 2002.