Marine Kystbatteri Hysnes

Hysnes fort blev anlagt af det norske forsvar i 1897 og bestod af 210 mm. kanoner. Kanonerne skulle beskytte indsejlingen til Trondheim og d. 9. april 1940 åbnede kanonbatteriet ild  mod de angribende tyskere. Et strømsvigt stoppede dog kampen og tyskerne kunne landsætte tropper i Trondheim.

Gennem krigen moderniserede tyskerne kanonbatteriet og byggede blandt andet en stor kommandobunker (M157). Efter krigen overtog det norske forsvar igen kanonbatteriet og det forblev operativt indtil 1998.

I dag er der indrettet et lille museum på stedet.