Kanonbatteri Vigsø

Den tyske hær anlagde i 1941, som en del af Atlantvolden, et kystbatteri ved Vigsø i Nordjylland. Kanonbatteriet, der blev placeret i første klitrække, skulle beskytte højre flanke af kanonbatteriet i Hanstholm. Til at starte med blev de fire 105 mm. kanoner placeret i åbne stillinger og mandskabet indkvarteret i barakker. I slutningen af 1942 begyndte opførelsen af bunkers, dels til kanonerne (R671), til ild-ledelsen (R636) samt til mandskabet. Der blev også støbt bunkers til opbevaring af  ammunition samt til luftværn og nærforsvar.

Der blev, ud over kanonbatteriet i Vigsø, opført i alt 11 kanonbatterier med 105 mm. kanoner i Danmark. Disse var alle sammen udført og indrettet stort set identisk. Ved krigens slutning var bemandingen 2 officerer, 20 sergenter og 82 menige og 32 danske håndværkere udførte forskellige anlægsarbejder, blandt andet kystsikring.

De fleste af bunkerne ligger i dag på stranden eller i vandet, men det er stadigt muligt at se de omfattende jordarbejde i klitterne bagved kanonbatteriet. Bunkerne ved Vigsø blev i 1970 brugt som kulisser til indspilningen af filmen Olsen Banden i Jylland (IMDb).