Forsvarsområde Aalborg

Den 9. april 1940 kl. 06.30 besatte de tyske tropper lufthavnen i Aalborg, der var anlagt 2 år tidligere. Angrebet skete, som det første i verdenskrigen, ved brug af faldskærmstropper. Tyskerne var hurtigt på plads og allerede den 10. april opererede flere end 50 tyske transportfly fra lufthavnen. Tyskerne havde brug for Aalborg til at holde forsyningslinien til de kæmpende enheder i Norge. Tyskerne gik straks i gang med en kraftig udbygning, og allerede d. 13. juli 1940 var den første af to nye beton landingsbaner klar. Senere fulgte 19 træhangarer, barakker, bunkers til nærforsvar og luftværnsbatterier.

Tyskerne var grundige, og op til 16.000 arbejdere udbyggede  gennem besættelsen flyvestationen. Ved befrielsen dækkede flyvestationen mere end 30 km² og over 270 landbrugs­ejendomme/ parceller var blevet tvangsflyttet.

Flyvestationens funktion var gennem krigen at holde forsynings- og troppetransportflyvninger åben til og fra Norge. Derudover skulle basens fly overvåge Nordsøen, yde jagerstøtte til luftangreb på England og Skotland samt stå for omskoling og træning af natflyvninger.

Basen blev i april 1940 udsat for et allierede luftangreb, idet englænderne forgæves forsøgte at hindre tyskerne i at sende forstærkninger til Norge.

En stor del af de gamle anlæg ligger i dag indenfor hegnet af flyvestationen, og er dermed ikke tilgængelige for offentligheden.