Kanonbatteri Todt

Mens tyskerne stadig i 1940 planlage en invasion af England, begyndte de opførelsen af et kanonbatteri lige syd for Pas de Calais. Batteriet Siegfried skulle hjælpe invasionen ved at bombardere det sydøstlige England og samtidigt holde den Engelske Kanal fri for allierede krigsskibe. Til det formål blev batteriet udstyret med fire 380 mm. kanoner med en effektiv rækkevidde på 55 km.

Placeringen blev ved Cap Gris-Nez, det smalleste sted på den Engelske Kanal, med den engelske kyst knap 40 km. væk.

I januar 1942 døde den tyske rustningsminister Fritz Todt og til hans æra, skiftede kanonbatteriet navn til Kanonbatteri Todt.

Som krigen skred frem, skiftede kanonernes opgave fra at være offensiv til at være defensiv og Batteri Todt indgik nu som en del af kystforsvaret i Atlantvolden. Hele området ved Pas de Calais blev stærkt befæstet af tyskerne, der var af den overbevisning, at det var her de allierede ville foretage en invasion. Vedvarende kraftige allierede bombardementer, selv efter landgangen i Normandiet i 1944 (d-dag), forstærkede tyskernes mistanke.

Kanonerne ved Batteri Todt var selvsagt et oplagt mål for disse bombeangreb, og kanonbatteriet, hvis placering var kendt af de allierede, blev da også massivt bombet. Bombeangrebene viste sig dog virkningsløse mod de svære bunkers, der beskyttede kanonerne, og disse blev først bragt til tavshed i september 1944, da canadiske tropper indtog batteriet fra bagsiden.

Efter krigen blev kanonerne demonteret og sendt til Norge. De skulle indgå i det tidligere Marine Kystbatteri Nötteröy, men som nu var overtaget af den norske flåde under navnet kystfort Vardås.

Der er i dag indrettet museum i en af kanonbunkerne ved Batteri Todt.

I recall these guns very well indeed. As my ship HMS Aristocrat was shelled by them, as we escorted a convoy in the channel, not an experience I would care to repeat. But we survived the salvos with just a few wounded and some damage that required a refit and shore leave. 

Former A/B Seaman Royal Navy, Lawrence John Rand