Marine Kystbatteri Nøtterøy

I marts 1944 startede tyskerne anlæggelsen af et kanonbatteri på det højeste punkt på øen Nøtterøy i Oslofjorden. Kanonerne var tre erobrede franske 380 mm. kanoner og opgaven for kanonbatteriet var at forsvare indsejlingen til Oslo.

Kanonerne havde med en granat på 800 kg. en rækkevidde på 42 km.

Organisation Todt stod for opførelsen og der blev hurtigt anlagt en lejr til omkring 900 russiske krigsfanger. Disse skulle, sammen med 300 tyske og norske arbejdere, udfører udgravningen/sprængningen samt støbningen af de mange anlæg.

Byggeriet skred hurtigt frem, men ved tyskernes kapitulation i maj 1945 var kun den ene af kanonerne operativ. Den anden af kanonstillingerne var ikke støbt færdig, mens den sidste endnu ikke var påbegyndt. Herudover var der støbt ild-lederbunker samt bunkers til nærforsvar og luftværn.

Efter krigen overtog den norske flåde anlægget og døbte det kystfort Vardås. De tre kanoner blev returneret til Frankrig og i bytte fik nordmændene tre 380 mm. kanoner, fra det tyske Kanonbatteri Todt. Disse fik dog en kort levetid idet nordmændene i slutningen af 50‘erne nedlagde kystfortet. ild-lederbunkeren er dog stadig i brug af det norske forsvar.