Kanonbatteri Moltke

Kanonbatteri Moltke ved Noirmont Point på kanaløen Jersey, blev opstillet af den tyske hær i 1942.

Kanonerne var fire 155 mm. franske kanoner fra 1917 som havde en rækkevidde på knap 20 km. De blev placeret i åbne betonstillinger og kunne forsvarer St. Ouen bugten, men også beskyde mål på resten af øen.

Nord for kanonerne, ved Les Landes, opførte tyskerne i 1943 en pejle bunker den såkaldte MP3 (Marine Peilstand und Meßstellung 3) Den var en del af et net af bunkers rundt om hele øen. Disse skulle pejle sig ind på fjendtlige skibe og ved hjælp af vinklen fra to af disse bunkers, kunne tyskerne meget nemt og præcist udregne afstanden til et skib. Der skulle bygges i alt 9 pejle bunkers, men kun tre var færdigbygget ved krigens slutning.

I august 1944 gik alarmen i kanonbatteriet, da den britiske destroyer HMS Onslaught under angreb på en tysk konvoj kom indenfor kanonernes rækkevidde. Sammen med 3 andre kanonbatterier åbnede tyskerne ild og HMS Onslaught trak sig tilbage.

Efter krigen demonterede englænderne kanonerne og smed dem ud over klipperne. De er efterfølgende blevet restaureret og indgår i dag i en udstilling. En af kanonerne er udstillet ved Batterie Dollmann på Guernsey.