Støttepunktgruppe Hirtshals

Hirtshals blev under anden verdenskrig kraftigt befæstet af tyskerne. Støttepunktgruppe Hirtshals havde fra sommeren 1941 to kanonbatterier, hver udstyret med fire 105 mm. erobrede franske kanoner. De blev til at starte med opstillet i åbne betonbrikse, men blev senere installeret i bunkers. Derudover blev der støbt bunkers til ild-ledelse, ammunition, mandskab og nær forsvar.

Det ene kanonbatteri lå syd for havnen ved fyret og det andet øst for havnen. Til beskyttelse af de to kanonbatterier blev der anlagt flere støttepunkter med panserværnsvåben, luftværn og maskingeværer. Der blev anlagt minefelter, rullet pigtråd ud og gravet skyttegrave, pansergrave og skydestillinger.

Ved havnen blev der anlagt en forstærker station der skulle sikrer telefonforbindelsen imellem Tyskland og Norge.

Der er i dag indrettet museum i det sydlige kanonbatteri og de fleste andre bunkers ligger spredt rund i villakvarterer og mellem industribygninger.

  I live there. Hirtshals became important because of the cold winters, where the German warships and Danish fisherman couldn`t go N.E. of Jutland because of ice. The Germans closed the phone line to Norway the first day of arriving. It was almost the only reason, they came. But they tried twice laying a new cable more eat and more protected from the British, but the cable didn`t work for them.

So instead of a harbour only for supply/gasoline and engine problems with there many small warships protecting between Norway and Denmark including many mines(and food/fishing) the defense grew until last day off WW2 here may 05-1945.   

  There is a museum in the southern gun battery and most of the other bunkers are scattered amongst residential housing and between industrial buildings.   

Donald Coomer