Marine Kystbatteri Hamburg

Opførelsen af kanonbatteri Hamburg øst for den vigtige havneby Cherbourg, blev påbegyndt i 1943. Kanonerne havde en kaliber på 240 mm. og hver af de fire kanonerne var placeret i en stor bunker der havde rum til underbringelse for besætningen samt opbevaring af ammunition mm. Selve kanonerne havde en rækkevidde på lidt over 25 km. Det var planen senere at bygge tag ovenpå kanonbrønden for derved yderligere at beskytte kanonerne. Herudover blev der placeret seks 75 mm. luftværnskanoner, samt en del mindre luftværnskanoner.

Efter de allieredes landgang i Normandiet i juni 1944 (D-dag) var havnen i Cherbourg et vigtigt mål. De landsatte soldater havde brug for massiv fremførelse af forsyninger og der var akut mangel på havne i hele området.

Kanonerne i batteriet kom i kamp med amerikanske flådestyrker d. 25. juni, hvor krigsskibene efter 3 timers duel, trak sig tilbage. Besætningen i kanonbatteriet sprængte herefter en del af beskyttelses muren rundt om kanontårnet væk, for derved at få et bedre skudfelt. Tre dage senere overgav tyskerne sig dog til de fremrykkende amerikanske hærstyrker.

Kampen om Cherbourg blev yderst hård og sluttede først d. 1 juli 1944 hvor de sidste tyske tropper overgav sig. Forinden var havnen af tyskerne blevet sprængt og mineret, og trods hårdt arbejde, var havnen først klar til at modtage større skibe, i slutningen af august.

Kanonerne er i dag borte og tilbage ligger de store bunkers spredt rundt i et villa kvarter.