Kanonbatteri Estaque Fenouil

Dette kanon batteri blev påbegynd af den tyske hær i slutningen af 1943 og bestod af en kommandobunker (R636) og fire franske 105 mm. kanoner placeret i hver sin bunker (R671). Byggeriet var færdige i maj 1944 hvor Feltmarskal Rommel kom forbi på sin inspektionstur lang den såkaldte südwall. Tyskerne arbejdede fra starten af 1943 på at befæste 860 km kystlinje mellem den spanske grænse og den italienske grænse.

Kanonbatteriet ved Estaque skulle beskytte havnen i Marseilles og hovedvejen mod nord.

Fyrre huse i bunden af Boulevard Fenouil blev rømmet for at og for at gøre plads til bunkerne.

D. 14. august 1944 gik de allierede i land sydøst for Marseille. Fremrykningen mod Marseille gik hurtigt og d. 28 august overgav tyskerne sig i Marseille til franske styrker.

Efter krigen overtog den franske marine kanonbatteriet og kun den sydligste bunker blev fjernet da rundkørslen blev anlagt.

Resten af bunkerne ligger i dag spredt rundt mellem villaerne.