Støttepunkt Hasso

Ammunitionsdepot opført for den tyske marine (Kriegsmarine) til opbevaring af miner og torpedoer.

13000 kvadratmeter fordelt med opbevaringsrum og jernbanetunnel støbt i jernbeton.

Organisation Todt stod for opførelsen og omkring 300 jødiske slavearbejdere stod for udførelsen.

Der blev lavet en stikledning til det eksisterende jernbanenet således at ammunitionen kunne læsse direkte på togvogne via ramper og kraner der kørte på skinner i loftet.

Feltmarskal Ervin Rommel blev i november 1943 udnævnt af Adolf Hitler til at være chef for invasions forsvaret i vest Europa. En af Rommels første opgaver var en inspektionstur langs Atlantvolden og d. 23. december 1943 var han i Dannes.

Depotet blev som forberedelse til landgangen i Normandiet i juni 1944 bombet af allierede.