V2 feltopbevaring depot 505

Allerede fra 1943, det vil sige, mere end et år før de første V2 raketter blev afsendt mod England, begyndte tyskerne at opbygge logistikken i Nordfrankrig. V2 raketterne blev bygget i Tyskland og fragtet til Nordfrankrig på jernbane. Her blev de først opbevaret på store forsyningsdepoter og senere sendt videre til

feltopbevarings depoterne hvor de blev klargjort. Herfra blev de enten afhentet af de mobile afskydnings enheder eller fragtet direkte ud til afskydnings-baserne.

Øst for byen La Motte au Bois blev der i sommeren 1943 opført et af disse feltopbevarings depoter. Kapaciteten for depotet var 30 raketter og disse blev ved ankomst fragtet rundt i skoven på en lille jernbane. Raketterne blev opbevaret i U-formede jordvolde med udspændt camouflagenet eller et tag i træ. Klargøringen foregik i bunkers placeret rundt i skoven og disse var udstyret med en lofts tykkelse på 350 cm. jernbeton.

De allierede bombede skoven flere gange, men uden resultat da tyskerne aldrig fik taget depotet i brug. De første V2 raketter blev sendt mod England i september 1944 og her vat depotet ved La Motte au Bois allerede befriet af de allierede.

De store bunkers ligger i dag tilbage i skoven.

© Fotograferet af Denzjos