V1 Base Bois Carre

I efteråret 1943 begyndte tyskerne at opfører en affyringsbase for deres V-1 raketter i en skov 1,5 km. øst for byen Yvrench, 60 km. syd for Calais.

Der blev rundt omkring i Nordfrankrig bygget et utal af denne type simple baser. Basen fik raketterne leveret via jernbane fra produktionsfabrikkerne, og på basen blev de klargjort og affyret, fra en betonrampe.

En V1 flyvende bombe kunne ikke styres, derfor skulle rampen pege direkte mod målet. Rampen ved Bois Carre peger direkte mod London, 200 km. mod nordvest.

Afstanden fra rampen til målet var af stor betydning, da V1‘eren først ramte jorden når den løb tør for brændstof eller en særlig anordning slukkede for tilførelsen. Systemet var simpelt, men ikke særligt præcist.

Den simple og lette konstruktion og ringe omfang af selve basen, var et bevist valg fra tysk side. Basen var hurtig og ikke ressource krævende at opføre, og tiltrak sig ikke for stor opmærksomhed, fra de allieredes bombemaskiner.

Basens placering var dog kendt af de allierede, da tegninger af basen via det franske byggefirma og modstandsbevægelsen hurtigt nåede London. Basen blev derfor udsat for talrige bombeangreb mellem december 1943 og indtil tyskerne forlod basen i juli 1944.

På grund af bombeangrebene nåede tyskerne aldrig at affyre en V1 fra skoven ved Yvrench.

Hele skoven er i dag stærkt tilgroet, specielt i sommermånederne og vegetationen er nogle steder svært fremkommelig. I skovbunden findes dog stadig affyringsrampen, de fleste bygninger samt mange bombekratere.

  Documented in RV Jones "Most Secret War". Draftsman working at the site copied the plans while a German supervising construction visited the toilet at the same time each day. The plans were smuggled out of France by Michel Hollard who founded the group Reseau AGIR. 

Guy Hosking

  Visiting this site is a surreal experience due to it being so heavily overgrown and not readily obvious from the road. There are no signs, just a wall of forrest visible.

I asked a professional guide - The Battlefield Experience - to take my brother and myself there in early October 2013 due to a family connection with one of the PR pilots who photographed it in 1943. Finding it as such is not difficult using google maps or gps coordinates if you know what you are looking for.

I find the lack of identifying signs disappointing in view of the site's well documented importance as the first identified by Operation Crossbow and the bravery of the resistance agents who smuggled out the drawings

Guy Hosking