V2 Base Wizernes-Helfaut

I juli 1943 startede tyskerne bygningen af en base til konstruktion og affyring af V-2 raketter. Klargøringen af raketterne, skulle foregå under en kæmpe betonkuppel. Kuplen målte 71 meter i diameter og havde en tykkelse på 5 meter. Der blev bygget 7 kilometer tunneler til lager og opmagasinering og et system af jernbaneskinner transporterede raketterne rundt i komplekset.  Når de 14 meter høje raketter ankom til montagehallen under kuplen, skulle de rejses op, klargøres og køres ud til affyring på en af de to affyringsramper. Det var planen at der fra La Coupole skulle affyres mellem 40 og 50 V-2’ere i døgnet. Anlægget blev dog aldrig færdigbygget da de allierede, som en del af Operation Crossbow, allerede i marts 1944 første gang bombede området. Operation Crossbow var en bombekampagne rettet mod de tyske højteknologiske våben. I løbet af det næste halve år fulgte 15 bombeangreb, hvilket i august 1944 fik tyskerne til at opgive byggeriet og forlade området. Samtidigt var de allieredes fremrykning, efter landgangen i Normandiet 2 måneder tidligere, så fremskredet at de bare 1 måned senere kunne erobre den ufærdige base. Der blev aldrig affyret V-2 raketter fra La Coupole og området er i dag indrettet til museum.

I byen Roquetoire 8 km. sydøst for La Coupole byggede tyskerne i slutningen af 1943 en ild-ledelsesbunker, der ved hjælp af radiobølger skulle styre raketterne efter de var afsendt fra La Coupole. Bunkeren målte 35 x 22 meter, var 7 meter i højden og havde ydervægge på 3,5 meter. For at øge præcisionen af V-2 raketterne kunne man fra bunkeren i Roquetoire, fjernstyre og korrigere raketterne, mens de var undervejs mod England.