Underjordisk hospital Jersey

I 1941 begyndte tyskerne en kraftig udvidelse af forsvaret af de besatte kanaløer. På Jersey startede de blandt andet anlæggelsen af et kombineret underjordisk beskyttelsesrum og ammunitionsdepot.

Anlægget skulle bestå af et netværk af underjordiske tunneler, der skulle beskytte mod allierede luftangreb og bombardementer.

Det farefulde arbejde med konstruktionen blev udført primært af russiske slavearbejdere der boede i en nærliggende fangelejr. Der skete en del arbejdsulykker og dødeligheden blandt arbejderne var meget høj.

Over 14.000 tons jord og klippe blev sprængt, boret, hakket og kørt bort, hvilket bragte anlæggets størrelse op på næsten 2600 m².

I slutningen af 1943 var frygten for en allieret landgang blevet mere overhængende og det blev besluttet at indrette det underjordiske anlæg til et hospital. Tunnelerne blev indrettet med 500 hospitalssenge og operationsstuer.

Tyskerne på Jersey overgav sig sammen de andre kanaløer til de allierede 9. maj 1945.

Der er i dag indrette museum i anlægget som delvist er tilbageført som det så ud i 1945.