Flyvemaskinefabrik Meise I

I starten af 1944 havde de allierede overtaget luftherredømmet over Tyskland og bombningen af de store tyske industribyer skete næsten dagligt. I et forsøg på at sikre at produktionen kunne fortsætte, blev en del af den tyske krigsindustri flyttet til eksisterende eller nye miner i det sydlige Tyskland. Behovet for plads var dog langt større, og bombesikre bunkers og tunneller blev derfor også taget i brug.

Ved byen Schwelm lå en jernbanetunnel der bestod af to parallelle tunnelrør. Det ene på 935 meter og det andet på 742 meter.

I sommeren 1944 begyndte klargøringen og bare tre måneder senere var de to tunnelrør omdannet til en underjordisk fabrik. Skinnerne var fjerne og der var støbt beton gulv. Der blev monteret en kran i loftet og installeret udluftning.

Mellem 1.000 og 2.000 teknikere samt slavearbejdere skulle i det østlige tunnelrør (kaldet Linderhausener) udfører reparationer og moderniseringer af fly typen FW 190. Det vestlige tunnelrør (kaldet Schwelmer) skulle sikre forsyning af materialer og arbejdskraft til og fra fabrikken.

Alle de militære anlæg der blev indrettet i tunneller fik kodenavne efter fugle og tunnelerne ved Schwelm fik kodenavnet Meise. (mejse)

Frem til marts 1945 forsatte produktionen uden ophør og efter krigen blev tunnelrørene ryddet og blev igen taget i brug som jernbanetunnel. I dag det østlige tunnelrør til S-Bahn linie 8 mellem Wuppertal og Hagen og det er derfor kun adgang til det vestlige.