Marine Kystbatteri Trondenes

Kanonbatteriet, på den skovklædte halvø Trondenes, blev anlagt af Tyskerne i 1942. Kanonerne skulle beskytte den nordlige indsejling til den vigtige havneby Narvik. Samtidigt blev der anlagt et  søsterbatteri på øen Engeløy, som skulle dækkede den vestlige indsejling. Begge kanonbatterier blev udstyret med supermoderne 406 mm. kanoner, de såkaldte Adolfkanon. Kanonerne var produceret af firmaet Krupp, knap 10 år tidligere.

Den store kanon var beregnet til installation i seks nye super slagskibe, men ordren på  slagskibene blev imidlertid annulleret og kanonerne derfor i stedet brugt i Atlantvolden.

I august 1943 var de fire kanoner operative, mens udbygningen af kanonbatteriet fortsatte indtil kapitulationen i maj 1945.

For selve anlæggelsen af de mange bunkers stod Organisation Todt, og bygningsarbejderne var primært russiske krigsfanger. Det anslås at 800 russere døde under byggeriet på Trondenes.

De store kanoner havde ved brug af en granat på 600 kg. en rækkevidde på 56 km. Standard-granaten vejede 1000 kg. og her var rækkevidden 43 km. Selve det 20 meter lange kanonløb havde en holdbarhed til mellem 250 og 300 skud.

Efter krigen overtog den norske flåde hele anlægget, og det forblev operativt indtil 1964.

Det er i dag muligt at besøge anlægget på guidede ture.