Marine Kystbatteri Cézembre

På Ille Cézembre ud for byen St. Malo i Bretagne opførte den tyske marine i 1942 et kanonbatteri med seks franske 194 mm. jernbanekanoner. Disse blev placeret i støbte åbne ringstillinger og havde derved et 360° skudfelt. Kanonerne var fra 1870 og til at styre ilden blev der bygget en stor kommandobunker (M157). Rækkevidden på kanonerne var 15 km. og til at beskytte kanonerne blev der bygget flere luftværnsstillinger, ammunitions og mandskabsbunkers.

Cézembre var en del af “Festung st. Malo”, men efter amerikanerne i starten af august erobrede selve byen, lå øen helt isoleret. Garnisonen som bestod af næsten 500 tyske og italienske soldater, nægtede at overgive sig og de næste uger forvandles øen til det mest bombede område i hele anden verdenskrig. Både fra vand, fra land og fra luften bombes øen til ukendelighed. Tyskerne forsøgte at få forsyninger ind fra Jersey og flere svært sårede sendes retur, men de massive bombardementer får til sidst garnisonen til at overgive sig. Dette sker den 2. september og først efter at vandforsyningen er sluppet op.

På grund af de massive bombardementer i august 1944 er store dele af øen stadig fyldt med bombekratere. Samtidigt findes der stadigt ueksploderede granater, bomber og miner. Det meste af øen er derfor hegnet ind og forbudt område.