Kanonbatteri Petit Thot

Dette kanonbatteri blev påbegyndt af den tyske hær i efteråret 1942. De fire 105 mm. kanoner havde en rækkevidde på 15 km. og blev placeret i åbne ringstillinger. De skulle beskytte Vauville bugten, på Cherbourg halvøens vestkyst, mod allierede landgang.

Der blev støbt en kommandobunker og flere bunkers til mandskab og ammunition.

Året efter begyndte en udvidelse af kanonbatteriet og det betød blandt andet at der blev støb bunkers (R671) til de fire kanoner.

Efter de allieredes landgang i Normandiet og efterfølgende angreb mod Cherbourg i juni 1944, stod det klart for tyskerne at kanonerne aldrig ville komme i kamp. Skudretning var forkert og bunkerne gjorde det umuligt at flytte kanonerne.

Kanonerne blev derfor destrueret og kanonbatteriet rømmet.

Bunkerne og resterne af kanonbatteriet ligger i dag på en mark.