Kanonbatteri Adinkerke

Sydvest for den Belgiske by De Panne, tæt ved den franske grænse, opstillede tyskerne tidligt i krigen, kanoner til forsvar mod allierede skibe. Kanonbatteriet blev udstyret med seks styk 155 mm. kanoner placeret i åbne kanonstillinger, samt en kommandobunker ved stranden støbt i beton.

Kanonerne blev opstillet af den tyske hær og blev derfor placeret et stykke fra kysten. Hæren ønskede som hovedregel at tage kampen op mod de fjendtlige styrker på landjorden. De kanonbatterier der blev opført af den tyske marine, blev stort set alle placeret helt tæt på kysten. Marinen havde større erfaring og tradition for at angribe fjendtlige styrker på vandet.

I slutningen af 1943 begyndte tyskerne støbningen af fire kanonbunkers (R611) på en ny placering tættere på kysten. Der blev samtidigt støbt en stor kommandobunker (R610) og opstillet flere luftværnskanoner, mortérer og maskingeværer til forsvar.

Kanonerne kom aldrig i kamp og blev erobret af canadiske styrker d. 12. september 1944. Efter krigen begyndte de belgiske myndigheder at fjerne kanonbatteriet. To af de store kanonbunkers blev fjernet før det omkostningstunge arbejde blev indstillet og i 1999 blev området fredet som et historisk monument.

Flere af bunkerne er åbnet og tilgængelige og der er en forening der planlægger at åbne et museum på stedet.