Kanonbatteri Klitmøller

Den tyske hær begyndte i efteråret 1941, som en del af Atlantvolden, opførelsen af et kystbatteri 2 km. syd for Klitmøller i Nordvestjylland. Kanonbatteriet, der blev placeret i første klitrække, skulle beskytte venstre flanke af kanonbatteriet i Hanstholm. Til at starte med blev de fire 105 mm. kanoner, placeret i åbne stillinger og mandskabet indkvarteret i barakker. I slutningen af 1942 begyndte opførelsen af bunkers, dels til kanonerne (R671), til ild-ledelsen (R636) samt til mandskabet. Der blev også støbt bunkers til opbevaring af ammunition samt til luftværn og nær forsvar. I sommeren 1944 blev kanonerne placeret i deres bunkers og udbygningen af stillingen foresat helt frem til befrielsen i maj 1945.

Der blev, ud over kanonbatteriet i Klitmøller, opført i alt 10 kanonbatterier med 105 mm. kanoner. Disse var alle sammen udført og indrettet stort set identisk. Kanonerne der var fra 1913, havde tyskerne erobret i Frankrig og rækkevidden var 12 km.

Resterne af de fire kanonbunkers ligger i dag på stranden eller i vandet, men bagved første klitrække er det er stadigt muligt at se de omfattende jordarbejder samt resten af de mange bunkers.

Billedet er fra et tilsvarende kanonbatteri ved Nymindegab.