Flyvestation Grove

Allerede tre uger efter tyskernes besættelse af Danmark i april 1940, gik de i gang med anlæggelsen af en flyveplads ved den lille midtjyske by Karup.

Bare fire måneder senere var “Einsatzhafen Grove” operationsklar og gennem hele krigen blev området til stadighed udbygget. “Fliegerhorst Grove” endte med at blive en af tyskernes største og mest befæstede flyvepladser.

Tyskerne opførte hangarer og værksteder og landingsbanerne blev udvidet og støbt i beton. Der blev anlagt en jernbane til at lette logistikken og opstillet flere luftværn batterier.

Feltmarskal Ervin Rommel blev i november 1943 udnævnt af Adolf Hitler til at være chef for invasions forsvaret i vest Europa. En af Rommels første opgaver var en inspektionstur langs Atlantvolden og i december 1943 var han i Grove under sin inspektion af forsvaret i Danmark.

I den sydlige del af flyvepladsen blev der opført en stor bunker, der skulle være hovedkvarter for luftværnsforsvaret for hele Danmark. Bunkeren fik kodenavnet Gyges og målte 60 x 50 meter og var 16 meter høj. Tilsvarende kommandobunkers blev opført i Stade ved Hamburg, Döberitz ved Berlin, Deelen i Holland og Metz i Frankrig.

I bunkerens centrale rum blev de fjendtlige bombeformationer projekteret op på et stort kort på 12 x 9 meter og forsvaret mod dem koordineret. Både jagerfly, luftværnskanoner, lyskastere og radarstationer blev dirigeret fra Gyges.

Efter krigen og indtil 1949 blev flyvepladsen anvendt som flygtningelejr for op imod 22.000 tyske flygtninge.

Herefter blev flyvepladsen overtaget af det danske flyvevåben og forblev aktiv indtil 1993.

  The bunker was used as a HQ for Danish forces through 1995 that I know of. I attended a few conferences there and the Airbase is still active

Carl