Marine Kystbatteri Drammont

Dette kanonbatteri blev påbegyndt i 1943 og skulle bestå af tre 150 mm. kanoner, monteret i hver deres kanonbunker. (M272)

Kanonbatteriet var stadig under opførelse, da de allierede gik i land på stranden i Dramont d. 15. august 1944. Kanonbunkerne var delvist færdige, men kanonerne befandt sig stadig i Toulon.

Som en del af landgangen blev kanonbatteriet ved Le Dramont, angrebet tidligt om morgenen d. 15. august 1944. Angrebet gik dog meget let, da kanonbatteriet ikke blev forsvaret og angriberne kunne derfor hurtigt indtage de tomme kanonbunkers.

Kanonbatteriet er i dag spredt med en bunker på campingpladsen en på gården ved siden af og en der aldrig blev færdigbygget ved stenbruddet. Bunkeren på campingpladsen er helt bygget ind i et hus.