Fæstning Memel

Den vigtigste havneby i Litauen Memel, blev efter at tyskerne i 1939 havde besat landet, befæstet med seks kombineret kyst- og luftværns-batterier. Disse bestod af fire sammenbyggede kanonstillinger og en afstandsmåler i midten. Mellem stillingerne var der bunkers til mandskab og ammunition. Kanonerne var monteret i kuppelformet pansertårne og havde en kaliber på 105 mm.

De seks kanonbatterier var strategisk placeret rundt om byen og var navngivet: Nordmole, Dange, Löllen, Götzhofen, Schweinsrücken og Seestrand.

Der findes ikke mange oplysninger om disse batterier, men Memel blev flere gange i løbet af krigen angrebet af russiske bombemaskiner.

Resterne af de seks luftværns-batterier kan stadig findes rundt i landskabet.