Byggeriet af kanonbatteri Dietl begyndte i 1942 på øen Engeløya i det norvestlige Norge. Strategisk blev kanonbatteriet placeret på øens nordvestlige hjørne med udsigt over hele Vestfjorden. Kanonerne skulle, som en del af tyskernes Atlanterhavsvold, forsvare den vestlige indsejling til den vigtige havneby Narvik. Et søsterbatteri blev placeret på halvøen Trondenes og skulle dække den nordlige indsejling. Byggeriet blev organiseret af organisation Todt og arbejdskraften var ca. 2000 russiske krigsfanger.

Kanonbatteriet bestod af 3 stk. 406 mm. såkaldte Adolfkanoner. Disse kanoner, havde, ved brug af en granat på 600 kg., en rækkevidde på 56 km. Standard-granaten vejede 1030 kg. og her var rækkevidden 43 km. Selve det 20 meter lange kanonløb havde en holdbarhed til mellem 250 og 300 skud.

Kanonerne var operative i august 1943, men byggearbejdet på området fortsatte krigen ud. Det anslås at omkring 500 russiske krigsfanger omkom under det hårde arbejde.

Efter krigen blev kanonerne demonteret og solgt som skrot. Hele området fik lov at forfalde, men der er idag indrettet museum, i en af de store kanonbunkers.

<
<
<

© 2012 Martin Ambrosius

Kommentarer til Marine Küstenbatterie Dietl (in English please)

Forside - Norge - Marine Kystbatteri Dietl

HKB_Finnoy.html
Marine_Kystbatteri_Vara.html